सभासद होण्यासाठी नोंदणी करा

संघटना सदस्यता प्रवेशसाठी विनंती अर्ज


१) कृपया मला आपल्या संघटनेचे सदस्यत्व मिळावे, मी संघटनेच्या नियमाचे,संघटनेमार्फत वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या सूचना,घटनाचे तंतोतत पालन करेल, संघटनेच्या वाढीसाठी सदैव प्रयत्शील राहील.
२) माझ्या वैयक्तिक अडचणी, सामूदाईक अडचणी असल्यास लेखी स्वरुपात संघटनेस सादर करेल.

 

येथे लॉगिन करा