संघटना संकेतस्थळ (website) अनावरण सोहळा दि. १५/०४/२०१८

संघटना सभा दिनांक 8 July 2018

श्रीमती शोभाताई पाटील यांना फ्लोरेन्स नाटेंगल पुरस्कार 2018

सातवा वेतन आयोग संबधी ग्रामविकास विभाग मंत्रालय येथे मा अधिकारी यांचेसोबत बैठक

सातवा वेतन आयोग संबधी आरोग्य कर्मचारी संवर्ग चे मा बक्षी सो यांना वेतनत्रुटी प्रस्ताव सादर करताना

दि.१/३/२०१५ रोजी जळगाव जिल्हातील आरोग्य कर्मचारी यांचे प्राथमिक आरोग्य तपासणी शिबीर

मा राज्य अध्यक्ष ए एस सपकाळे याचे ७५ वाढदिवसानिमित्त आरोग्य कर्मचारी यांचे प्राथमिक आरोग्य तपासणी शिबीर

राज्य कार्यकारणी सभा दि. २१ ऑगस्ट २०१६

उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार वितरण सोहळा रत्नागिरी

विस्तार अधिकारी यांची राज्यस्तरीय बैठक दि ९/१२/१६

संघटना विविध सभा

खामगाव येथील बुलढाणा जिल्हा आरोग्य कर्मचारी संघटना सभा

मा अँङ अजय तल्हार सर यांचा न्यायालयीन निकाल नंतर सत्कार आणि सदिच्छा भेट

मा अँङ अजय देशपांडे सर यांचेशी वेतनत्रुटी याचिका याचिका बाबत चर्चा

दि. १४/०७/१४ जिल्हास्तरिय आंदोलन

आठवणीतील अण्णा